Çevre Bilimleri ile ilgili Türkçe web sayfalar.
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Çevre hakkında doğru ve bağımsız bilgiler vermekle görevli Avrupa Birliği kurumu.
Doğa Tarihi
Doğal yaşam, çevre ve biyoloji konularında çeşitli yazılar yer alıyor.
Fulya Ekinci
Çevre mühendisinin iklim değişikliği ile mücadele hakkındaki yazıları.
Katı Atık Bertarafı
Prof. Dr. Ertuğrul Erdin'in katı atıklar konusunda Türkçe kaynak oluşturması amacı ile açtığı web sitesi.
REC Türkiye
STK'ların çevre konusunda bilincini artırmak, proje geliştirmek ve yardımcı olmak amacı ile çalışmalar yapan Bölgesel Çevre Merkezi (REC)'in websitesinden çevresel eğitim ve destek programlarına, özel yazı dizileri ve çevre veritabanına ulaşabilirsiniz.
WWF Türkiye
Türkiye'de su kaynakları, ormanlar, denizler ve kıyıların korunması ile ilgili programlar uygulayan kuruluş.
Yeşil Aşkı
Çevre bilgisinin geniş kitleler ile paylaşılması ve bilgi sahibi olan geniş kitlelerin, attıkları her adımda çevreye duyarlı davranmayı alışkanlık haline getirmelerine yardımcı olmak amacıyla faaliyet vermektedir.
Yeşil Bilgi Platformu
Çevre bilgisini toplumun geniş kesimlerine yaymak ve toplum genelinde bilginin bilince dönüşmesi hedeflemektedir.
Çevreciyiz
Sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, çevre dostu tasarımlar, alternatif enerji kaynakları başlıklarını içermektedir.
ÇevreMühendisleri.Net
İş ve meslek hakkında bilgi paylaşımı yaptığı platform.

Diğer diller 22

[Davinci Mozilla]
Kategori editörü:
bakgul
Son güncelleme:
29 Ocak 2017 8:35:30 UTC
Bilim
Alışveriş
Toplum
Spor
Tüm diller
Kültür ve Sanat
Ekonomi ve İş Dünyası
Bilgisayar
Oyunlar
Sağlık
Ev
Basın ve Yayın
Eğlence ve Yaşam
Kaynaklar
Bölgesel