FAQ - Table of Contents

0.1
How to list your website in this category?
0.1.1
Phải làm gì để trang web của tôi được duyệt?
0.1.2
Phải làm gì để trang web của tôi được duyệt?
1
Hướng dẫn
1.1
Điều kiện để một trang web đủ khả năng được duyệt là gì?
1.2
Hãy hướng dẫn tôi cách điền thông tin trong lúc submit
1.3
Hướng dẫn
1.3
Tôi có phải trả phí để được duyệt nhanh?
1.4
Phải mất bao lâu kể từ lúc gửi thông tin để được duyệt?
1.5
Có sự thiên vị nào trong lúc duyệt thông tin không?
1.6
Làm gì để trang web của tôi không bị xóa khỏi dmoz?
1.7
Tôi có thể submit vào nhiều category không?


0.1
Q: How to list your website in this category?
A:
Test
by maiminh at 2008-11-09 04:04:46
Q: Phải làm gì để trang web của tôi được duyệt?
A:
Để trang web của bạn được duyệt, trước hết bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc mà editor của category đó đặt ra. Cụ thể trong chuyên mục này là:- Website của bạn phải có tiếng Việt. Nếu website của bạn không có tiếng Việt, bạn phải submit vào các category khác.
by maiminh at 2008-11-09 04:14:03
Q: Phải làm gì để trang web của tôi được duyệt?
A:
Để trang web của bạn được duyệt, trước hết bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc mà editor của category đó đặt ra. Cụ thể trong chuyên mục này là:- Website của bạn phải có tiếng Việt. Nếu website của bạn không có tiếng Việt, bạn phải submit vào các category khác.
by maiminh at 2008-11-09 04:14:41
1
Q: Hướng dẫn
A:
Hướng dẫn dành cho webmaster
by maiminh at 2008-11-09 04:19:07
1.1
Q: Điều kiện để một trang web đủ khả năng được duyệt là gì?
A:
Để trang web của bạn được duyệt, trước hết bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc mà editor đặt ra, cụ thể là:
- Website của bạn phải có tiếng Việt. Nếu website của bạn không có tiếng Việt, bạn phải submit vào các category khác.
- Website của bạn phải có nội dung phong phú. Editor sẽ truy cập vào website của bạn trước khi duyệt. Do đó, nếu không có nhiều thông tin phong phú và có bản quyền, sẽ rất khó để website của bạn được duyệt.
- Đã hoạt động ổn định. Nếu trang web của bạn đang xây dựng, hãy cố gắng hoàn thành và cập nhật nhiều thông tin trước khi submit.
- Nếu website của bạn có nhiều tên miền, hãy chọn duy nhất tên miền chính để submit.
by maiminh at 2008-11-09 04:32:34
1.2
Q: Hãy hướng dẫn tôi cách điền thông tin trong lúc submit
A:
Hãy tuân thủ các quy định sau trong lúc gửi thông tin:
- Tuyệt đối không điền thông tin theo kiểu liệt kê từ khóa, hoặc điền thông tin theo kiểu tự đề cao như là: tốt nhất, đầy đủ nhất, nhanh nhất,...
- Phải điền bằng tiếng Việt có dấu.
- Phần title phải thật ngắn gọn, súc tích và có nghĩa. Không nên nhập vào quá 10 từ.
- Phần description phải là một câu giải thích đầy nghĩa nhất cho website của bạn. Không nên dài quá 50 từ.
by maiminh at 2008-11-09 04:34:25
1.3
Hướng dẫn
Các hướng dẫn trước khi gửi link
1.3
Q: Tôi có phải trả phí để được duyệt nhanh?
A:
Bạn không phải trả bất cứ một chi phí nào, cho bất cứ ai để trang web của bạn được duyệt. Chỉ cần trang web của bạn đủ điều kiện và điền thông tin đúng cách, editor sẽ duyệt website của bạn nhanh chóng.
by maiminh at 2008-11-09 04:35:41
1.4
Q: Phải mất bao lâu kể từ lúc gửi thông tin để được duyệt?
A:
Thông thường thì mất khoảng 1-2 tuần kể từ lúc gửi thông tin, nếu đủ điều kiện thì trang web của bạn sẽ xuất hiện trên dmoz.
by maiminh at 2008-11-09 04:37:15
1.5
Q: Có sự thiên vị nào trong lúc duyệt thông tin không?
A:
Hoàn toàn không có sự thiên vị nào trong quá trình duyệt thông tin cả. Tất cả website được duyệt theo thứ tự gửi trước duyệt trước. Bạn không cần phải liên hệ riêng với editor để được duyệt.
by maiminh at 2008-11-09 04:38:51
1.6
Q: Làm gì để trang web của tôi không bị xóa khỏi dmoz?
A:
Website của bạn phải hoạt động ổn định và liên tục. Nội dung của website cũng phải luôn đúng với phần title và description mà bạn cung cấp khi gửi thông tin. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào, bạn phải dùng link Update để thông báo cho editor.
by maiminh at 2008-11-09 04:41:13
1.7
Q: Tôi có thể submit vào nhiều category không?
A:
Thường bạn chỉ nên submit mỗi URL vào một category phù hợp nhất mà thôi. Có nhiều editor sẽ xóa link của bạn khi nhận ra bạn đang gửi vào nhiều category khác nhau.
by maiminh at 2008-11-09 04:42:55