FAQ - Dmoz/World/Slovensky/Obchod a služby

Archive-name:dmoz.org/World/Slovensky/Obchod a služby
Posting-Frequency:none
Last-modified:2008-07-03 18:18:44
URL:http://dmoz.org/faq/World/Slovensky/Obchod a služby
Category:World/Slovensky/Obchod a služby

Table of Contents

Je dôležitý správny popis stránky?
Čo obsahuje názov (titulka) stránky?


1   Q: Je dôležitý správny popis stránky?
A: Správny popis stránky (názov a popis) je veľmi dôležitý a mal by byť tvorený s ohľadom na uživateľa katalógu, nie na marketingové záujmy. Správny popis stránok je dôležitý najmä u návrhov, kde je žiaduce poskytovať len objektívne, ľahko overiteľné a zrozumiteľné popisy, ktoré sú tvorené zmysluplnými kontinuálnymi vetami.
by andrej231 at 2009-10-01 05:55:18
2   Q: Čo obsahuje názov (titulka) stránky?
A: Názov stránky obsahuje len a výhradne stručnú formu oficiálneho názvu stránok, prípadne spoločnosti, která stránky prevádzkuje. Neobsahuje žiadne ďalšie nadbytočné informácie ani stránku ďalej nepopisuje. Úlohou názvu (titulky) je stránku len identifikovať určitým stručným názvom, ktorý by mal byť zreteľne viditeľný pri otvorení stránky vo webovom prehliadači.
by andrej231 at 2009-10-01 05:55:42

Help build the largest human-edited directory of the web!
Open Directory Home:http://dmoz.org/
About the Open Directory:http://dmoz.org/about.html
This FAQ:http://dmoz.org/faq/World/Slovensky/Obchod a služby
Open Directory Category:World/Slovensky/Obchod a služby

    Copyright © 1998-2016 AOL Inc.     Terms of Use