In Partnership with AOL Search

DMOZ: Open Directory Project

Informace o copyrightu a uživatelích dat ODP

Informace o copyrightu - autorských právech

Copyright umožňuje společnosti AOL patřičně zasáhnout, pokud by došlo k porušení autorských práv třetími stranami stranami a s ohledem na práci vykonávanou pro ODP, předávate společnosti AOL autorská práva na jakýkoliv materiál (jako popis odkazu, e-mail, komunikační prostředky, organizace kategorie atd.), které jste vytvořili a vložili do ODP nebo vložíte či vytvoříte v budoucnosti. Avšak AOL vám zpětně licencuje neexkluzívní právo používat jakýkoliv materiál, který jste do ODP dodali bez licenčního poplatku. Navíc garantuje, že máte všechna práva nezbytná k autorizaci rozšíření a znovu rozšíření jakéhokoliv dodaného materiálu, který jste ODP dodali, nebo dodáte pro začlenění k použití v ODP. Poskytněte i jakékoliv informace, které si AOL oddůvodněně vyžádá k případným neshodám s právy třetí osoby.

Uživatelé dat ODP

Data ODP jsou využívána několika internetovými stránkami, vyhledávacími službami a adresáři. Jejich seznam najdete na /Computers/Internet/Searching/Directories/Open_Directory_Project/Sites_Using_ODP_Data/. ODP nekontroluje, kdy tyto servery obnovují svá data. Licenční řád ODP však obsahuje další detaily.