In Partnership with AOL Search

DMOZ: Open Directory Project

Přístup a zásady komunikace

Obsah této části:

E-mailování editorů

Open Directory Project respektuje soukromí svých editorů a žádá každého editora, aby tak činil a respektoval to i v přístupu k ostatním editorům. Doporučujeme editorům vzájemnou týmovou spolupráci a udržování dobré komunikace. Pokud se editoři chtějí navzájem kontaktovat, měli by použít odkaz na zpětnou vazbu umístěný na stránce profilu každého editora.

Používání diskuzních fór

Samozřejmě, že můžete použít fórum dané pro Top kategorii, ve které editujete (příklad: Arts), abyste komunikovali s ostatními editory v dané kategorii. Jednou z cest, jak dosáhnout zpětné vazby od ostatních editorů, je vytvoření nového tématu a obeslání spolueditorů jejich URL odkazem, požadujícím, aby odepsali do tohoto tématu. Touto cestou se může diskuse účastnit každý. Stejně tako můžete získat velmi prospěšné připomínky od editorů, kteří needitují ve vaší konkrétní kategorii, ale jen na vaše téma narazí. Je více než žádoucí obeslat ostatní ohledně tématu, abyste získali co největší počet odpovědí, zvlášť pokud je diskutované téma rozsáhlé a je nutné hledat co největší šíři názorů (a někteří editoři nečtou fórum pravidelně).

Kromě Top fór jsou k dispozici také neanglická fóra pod hlavičkou World/General pro ty jazyky, které nemají vlastní fórum, stejně jako 6 obecných fór. Ačkoliv jsou tato fóra potřebná k výměně názorů, jejich obsah se nemusí nezbytně shodovat s politikou ODP:

  • New Editors - nápověda, tipy a oznámení pro nové editory
  • General - diskuze o tématech, nemajících základ v jiných fórech
  • Ontology - diskuze nad uspořádáním obsahu adresáře
  • ODP Culture - tipy pro editory nebo plánované události
  • Bugs & Features - ohlašování chyb a dotazy na editorské prostředí
  • Meta-editors - fórum pro specifické dotazy na editall/meta/catmv editory
  • Editor Produced Tools - diskuze o editorských nástrojích vytvářených editory pro editory
  • Penguin Cafe - sociální diskuze pro needitační témata

Přispívání do diskuzních fór

Dříve než založíte nové vlákno, použijte vyhledávání, jestli již daná otázka nebyla zodpovězena. Jestliže takové vlákno nemůžete najít, založte vlákno nové. Toto vlákno založte v jednom z hlavních fór. Nevytvářejte několik vláken, která pokrývají stejné téma. Váš vláknový předmět by měl být specifický a explicitní. Vlákno by se mělo vztahovat jen k jednomu tématu.

Když posíláte ve vláknu odpověď, držte se tématu. Zvážte, zda vaše odpověď je užitečná mnohým čtenářům tohoto vlákna. Užitečnější může být použití zpětné vazby, pokud by odpověď zasáhla jen málo editorů. Vaše poznámky specifikujte výstižně. Buďte ohleduplní ve vašich kontaktech s jinými editory.

E-mail a soukromí fóra

Obsah ODP editorského fóra, editorské poznámky a vzájemné editorské e-maily nebo zpětné vazby jsou soukromé a zamýšlené jen pro vnitřní užití ODP editory. Editoři nemohou publikovat nebo zveřejňovat citace z těchto zdrojů pro někoho kromě jiných editorů nebo ODP zaměstnanců. Zveřejnění je povolené jen když komunikace nemůže být přičleněná specifickému editorovi a zveřejnění by neporušilo nějaké editorovo očekávání soukromí, s pochopením, že diplomatický výběr slov je zodpovědnost zveřejňovatele. Je zakázáno zveřejňovat identitu nebo e-mailovou adresu ODP editora bez jeho svolení.

Porušení zveřejnní ODP e-mailu nebo soukromí fóra nebude tolerováno a je základem pro zrušení účtu a možnou právní žalobu.

AOL může zveřejnit významný obsah vlákna fóra, e-mail, editorské poznámky a jinou ODP komunikaci v právních záležitostech dotýkajících se ODP. To znamená, že se obsah fóra, včetně soukromého meta fóra, může uložit jako e-mail poslaný zaměstnancům ODP, a může být předaný zákonným zástupcům.

Kontaktování zasílatelů stránek

Občas může být nutné komunikovat se zasílatelem odkazu do adresáře. Za žádných okolností byste neměli v žádné komunikaci se zasílatelem, že mluvíte za nebo na žádost zaměstnanců ODP nebo společnosti AOL. Jestliže máte problém se zasílatelem, měli byste kontaktovat zaměstnance ODP.

Zneužití komunikace

Všechna komunikace vztahující se k ODP - s jinými editory, zasílateli nebo zaměstnanci ODP - by měla být civilizovaná a zdvořilá. Hrubé nebo obtěžující chování nebude tolerováno.

Čas od času, uživatelé a editoři mohou kontaktovat jiné editory, přes funkci "Zpětná vazba". Toto je interní ODP funkce. Tím, že používají Open Directory Project, editoři uznávají možnost vzdání se jakýchkoliv nároků vůči ODP. ODP nepodporuje přímé kontakty, ani nevyžadujeme nějakou osobní informaci o našich editorech. Nicméně, nutno poznamenat, že obsah editorova profilu je zobrazený jiným editorům a veřejnosti. Jestliže si myslíte, že vaše soukromí nebo osobní práva byly porušeny jako výsledek vašeho vztahu s ODP, prosím oznamte to zaměstnancům ODP a poskytněte detailní popis incidentu. ODP sice nemá žádnou kontrolu nad takovými kontakty, v některých situacích ale můžeme být schopní odradit je.

Příbuzná část směrnic: Odstranění účtu