In Partnership with AOL Search

DMOZ: Open Directory Project

PMF de la llicència de l'Open Directory de Netscape ("DON")

Quina és la durada de la llicència DON?
La llicència és perpètua i irrevocable (excepte en cas de violació), sempre que respecteu les clàusules de l'acord de llicència.
Podré seguir utilitzant l'Open Directory si Netscape el suspèn?
Sí. Conservareu els drets que us atorguen les clàusules i condicions de la llicència encara que Netscape suspengui l'Open Directory. Així, sempre que seguiu respectant les clàusules de la llicència, conserveu el dret perpetu, irrevocable, no exclusiu, lliure de drets d'autor, totalment pagat, i d'abast mundial, de reproduir, modificar i crear derivacions, i de distribuir i publicar l'Open Directory en la seva forma present, així com les vostres creacions que se'n derivin.
Què passa si no respecto les clàusules de la llicència?
Els drets que atorga la llicència finalitzen automàticament, i heu de deixar d'utilitzar totalment l'Open Directory (incloent, sense limitar-se a, la publicació, distribució i creacions que se'n derivin).