In Partnership with AOL Search

DMOZ: Open Directory Project

This is an unofficial translation of a legal Open Directory Project document into 'language'. It has no binding value; only the original English text is legally binding. However, we hope that this translation will help 'language' speakers understand the Open Directory Project better.
This is an unofficial translation of a legal Open Directory Project document into Catalan. It has no binding value; only the original English text is legally binding. However, we hope that this translation will help Catalan speakers understand the Open Directory Project better.

Llicència de l'Open Directory

L'Open Directory és una compilació de contribucions de molts editors diferents. AOL té el copyright de la compilació de les diferents contribucions, i posa l'Open Directory a la vostra disposició per utilitzar-lo segons les clàusules i condicions de l'acord de llicència que es descriuen a continuació (`Llicència de l'Open Directory'). Als efectes d'aquesta Llicència de l'Open Directory, `Open Directory' es refereix només a l'Open Directory Project que actualment es troba a (o en un altre lloc que AOL pugui designar en el futur), i no inclou altres versions de directoris, ni tan sols si es fan anomenar `Open Directory,' que AOL pugui haver posat en altres pàgines web.

 1. Llicència bàsica. AOL us atorga una llicència no exclusiva i lliure de drets d'autor per utilitzar, reproduir, modificar i crear obres derivades, i distribuir i publicar l'Open Directory i les vostres obres que se'n derivin, segons totes les clàusules i condicions d'aquesta Llicència de l'Open Directory. Podeu autoritzar a tercers per exercitar els drets anteriors, sempre, però, que disposeu d'un acord amb les persones a què autoritzeu mitjançant el qual els traspasseu els requeriments i obligacions de les seccions 2 i 4, que es descriuen més avall, i que ha d'incloure una clàusula de limitació de responsabilitat no menys protectora que la de AOL, segons s'indica més avall a la secció 6.

  Degut a la naturalesa del contingut de l'Open Directory, dins de l'Open Directory es trobaran molts noms d'empreses i de marques comercials de tercers (p.ex., com a part de les URL i descripcions dels enllaços). Excepte per a la llicència limitada per utilitzar l'atribució de AOL en la secció 2, descrita més avall, res d'això es podrà entendre com que us doni cap dret per utilitzar qualsevol nom d'empresa o marca comercial de AOL o de tercers.

 2. Requisit d'atribució. Com a condició material d'aquesta llicència de l'Open Directory, heu de facilitar les declaracions d'atribució aplicables que es descriuen més avall en (1) totes les còpies de l'Open Directory, completes o parcials, i obres que se'n derivin que es distribueixin (internament o d'altra forma) o publiquin (posant-les a Internet i/o internament mitjançant qualsevol xarxa/intranet o altres), ja sigui en format electrònic, en forma impresa o per qualsevol altre mitjà, i (2) qualsevol programa/pàgina web dins la qual enllaceu, o doneu accés, a qualsevol informació inclosa dins de l'Open Directory, completa o en part, o a qualsevol obra que se'n derivi.
  1. Si l'Open Directory, complet o en part, o qualsevol obra que se'n derivi, es publica a Internet o a una xarxa/intranet interna i/o s'hi enllaça o accedeix directament a través d'Internet o una xarxa/intranet interna, heu de facilitar la declaració d'atribució de AOL com es descriu a la(es) pàgina(es) amb URL /become_an_editor.
  2. Si l'Open Directory, complet o en part, o qualsevol obra que se'n derivi, es publica en un suport (p.ex., CD-ROM, disquet), heu de indicar en l'embalatge un avís que informi de l'atribució de AOL com es descriu a la(es) pàgina(es) amb URL /become_an_editor. Si no hi ha embalatge, aquest avís s'haurà de situar de manera que sigui prou visible per al destinatari de l'Open Directory.
  3. Si utilitzeu o distribuïu l'Open Directory de manera modificada (p.ex., amb addicions o supressions), hi heu d'incloure una declaració que indiqui que hi heu fet modificacions. Aquesta declaració s'ha d'adjuntar amb els avisos d'atribució que es descriuen a les seccions 2(a) i 2(b), més amunt.

  AOL us atorga una llicència no exclusiva i lliure de drets d'autor per utilitzar les declaracions d'atribució de AOL descrites més amunt amb la única finalitat dels requisits d'atribució indicats més amunt, i aquesta utilització ha d'estar d'acord amb les línies directives d'utilització que AOL pot publicar de tant en tant com a part de les URL esmentades.

 3. Dret a identificar a l'autoritzat. Accepteu que AOL té el dret de fer públic que sou un usuari de, o que esteu autoritzat a utilitzar, l'Open Directory.
 4. Errors i canvis. De tant en tant, AOL pot decidir publicar a la(es) pàgina(es) amb URL /become_an_editor determinats canvis específics de l'Open Directory i/o les declaracions d'atribució anteriors, els quals poden ser per corregir errors i/o eliminar continguts suposadament inadequats per a l'Open Directory. Des del moment que esteu utilitzant aquesta llicència de l'Open Directory, expresseu el vostre acord en fer els esforços raonables, comercialment parlant, per revisar la(es) pàgina(es) web amb URL /become_an_editor de tant en tant, i en fer els esforços raonables, comercialment parlant, per realitzar els canvis/correccions/supressions del contingut de l'Open Directory i/o declaracions d'atribució com pot estar indicat en el mateix URL. Qualsevol canvi del contingut de l'Open Directory publicat a la(es) pàgina(es) amb URL /become_an_editor formen part de l'Open Directory.
 5. Cap garantia/Utilitzeu-lo sota la vostra responsabilitat. L'OPEN DIRECTORY I QUALSSEVOL MARQUES REGISTRADES I LOGOTIPS INCLOSOS DINS DE LES DECLARACIONS D'ATRIBUCIÓ REQUERIDES ESTAN DISPONIBLES SOTA AQUESTA LLICÈNCIA DE L'OPEN DIRECTORY SENSE CAP CÀRREC. DE LA MATEIXA MANERA, L'OPEN DIRECTORY I LES MARQUES REGISTRADES I LOGOTIPS DE AOL ES DISTRIBUEIXEN `TAL COM SÓN', SENSE CAP GARANTIA DE CAP MENA, INCLOENT, PERÒ SENSE LIMITAR-SE A, LES GARANTIES DE QUE SIGUIN COMERCIALITZABLES, ADEQUATS PER A UN ÚS DETERMINAT O NO-INFRACTORS. SOU L'ÚNIC RESPONSABLE DE L'ÚS, DISTRIBUCIÓ, MODIFICACIÓ, REPRODUCCIÓ I PUBLICACIÓ QUE FEU DE L'OPEN DIRECTORY I DE LES OBRES QUE SE'N DERIVIN, PER PART VOSTRA I DELS VOSTRES AUTORITZATS (COL·LECTIVAMENT, 'EL VOSTRE ÚS DE L'OPEN DIRECTORY'). ASSUMIU COMPLETAMENT EL RISC D'UTILITZAR L'OPEN DIRECTORY, I ESTEU D'ACORD EN EXIMIR AOL, ELS SEUS SUBSIDIARIS I AFILIATS DE QUALSEVOL RECLAMACIÓ RESULTANT DE, O RELACIONADA AMB, EL VOSTRE ÚS DE L'OPEN DIRECTORY.
 6. Limitació de responsabilitat. AOL, ELS SEUS SUBSIDIARIS O AFILIATS, O ELS EDITORS COL·LABORADORS DE L'OPEN DIRECTORY NO SERAN, EN CAP CAS, RESPONSABLES DE QUALSEVOL DANY INDIRECTE, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSEQÜENCIAL, INCLOENT, PERÒ SENSE LIMITAR-SE A, ELS DANYS PER PÈRDUA DE CONFIANÇA OR QUALSEVOL ALTRE DANY O PÈRDUA COMERCIAL, FINS I TOT SI HAGUESSIN ESTAT AVISATS DE LA POSSIBILITAT QUE AQUESTS DANYS S'ESDEVINGUESSIN, I SENSE TENIR EN COMPTE SI LA RECLAMACIÓ ESTÀ BASADA EN QUALSEVOL CONTRACTE, ENGANY O UNA ALTRA HIPÒTESI LEGAL O IMPARCIAL, REFERENT A, O RESULTANT DE, L'OPEN DIRECTORY, EL VOSTRE ÚS DE L'OPEN DIRECTORY O AQUEST ACORD DE LLICÈNCIA DE L'OPEN DIRECTORY.
 7. Lleis de Califòrnia. Aquesta llicència de l'Open Directory es regirà per les lleis de l'Estat de Califòrnia, excepte si es produeixen conflictes amb clàusules legals.

Pàgina de distribució dels RDF de la base de dades de l'Open Directory

Pàgina de preguntes més freqüents (PMF) de la llicència de l'Open Directory