Đây là danh mục dành cho các trang web bằng tiếng Việt có nội dung liên quan đến thời trang, trong nước cũng như quốc tế. Các trang web trong danh mục này có thể có nội dung bao quát như tin tức thời trang, diễn đàn thời trang, hướng dẫn ăn mặc, làm đẹp, cũng như các thông tin chuyên ngành trong thời trang như nhà thiết kế, người mẫu, các bộ sưu tập mới.

Tất cả các trang web trong thể loại này phải bằng tiếng Việt.
All web sites in this category must be in Vietnamese.

  • Trang web phải có nhiều thông tin hữu ích và hoạt động ổn định. Các website chưa hoàn chỉnh không được chấp nhận. Không chứa các ‘link farm’.
  • Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu, không viết theo kiểu liệt kê keywords hoặc mang tính quảng cáo, mời gọi.
  • Tiêu đề: nên ngắn gọn và súc tích – nên là tiêu đề của trang web; không phải là một mô tả, không phải là một loạt các từ khóa.
  • Lời giới thiệu: phải đúng với nội dung web, đúng ngữ pháp câu; không lặp lại những cụm từ đã viết trên tiêu đề, hoặc các từ trong tên của ‘category’; không kết thúc câu bằng nhiều dấu chấm (…, !, ?), nói chung là chỉ sử dụng đúng một dấu chấm (.) để kết thúc câu.