กรุณา submit เว็บคริสตจักรเท่านั้นนะครับ
สำหรับ Submit เว็บของศาสนาคริสต์นิกายอื่นๆที่ไม่ใช่โปรแตสแตนท์ครับ
องค์กรคริสเตียน
เว็บไซต์เพลงคริสเตียน
เว็บไซต์เพลงคริสเตียน เช่น เนื้อเพลง คอร์ดดนตรี
เป็นเว็บส่วนบุคคลของผู้ที่เชื่อในพระเจ้า โดยเนื้อหาจะเน้นประสบการณ์ของเขาที่มีกับพระเจ้ามากกว่าการประชาสัมพันธ์ตัวเอง