หมวดสังคมครอบคลุมหัวข้อของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ความคิดของคน การคาดการณ์ และความปรารถนา เกี่ยวกับโลกที่ผู้คนอาศัยอยู่ สังคมของมนุษย์เกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจร่วมกันไม่ว่าจะในด้านใด เช่น ประเทศ จังหวัด ฯลฯ และมักจะมีวัฒนธรรมหรือประเพณีรวมถึงภาษา การละเล่นและอาหารการกินของตนเองในแต่ละสังคม
ถ้าเว็บไซต์มีภาพ, สื่อ , เนื้อหาลามกอนาจาร เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ กรุณาย้ายไปลงในหมวดหมู่ ผู้ใหญ่ เท่านั้น (Category Adult) http://dmoz.org/Adult/World/ สำหรับบรรณาธิการกรุณาอ่าน more information เพิ่มเติม
การกุศลคือความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์โดยการสังคมสงเคราะห์ หมวดการกุศลให้ภาพรวมของการสังคมสงเคราะห์ แนวทาง สารบบ และวิธีการให้
เว็บไซต์ในหมวดนี้จะเี่กี่ยวข้องกับวันหยุดในความหมายทั่วไป เช่น ภาพถ่าย การฉลอง การพูดคุยเกี่ยวกับวันหยุดทั่วไป ฯลฯ เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลวันหยุดเฉพาะจะอยู่ในหมวดย่อยของวันหยุด
หมวดหมู่นี้ สำหรับเว็บไซต์ไทยที่เกี่ยวข้องกับ ชายรักร่วมเพศ (เกย์), หญิงรักร่วมเพศ (เลสเบียน) และไบเซ็กชวล (ผู้รักร่วมสองเพศ) โดยที่ไม่มีภาพ, สื่อลามกอนาจาร และเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ภาษาหลักที่ใช้ หรือส่วนใหญ่ในเว็บไซต์ เป็นภาษาไทย
ถ้าเว็บไซต์มีภาพ, สื่อ , เนื้อหาลามกอนาจาร เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ กรุณาย้ายไปลงในหมวดหมู่ ผู้ใหญ่ เท่านั้น (Category Adult) http://dmoz.org/Adult/World/ สำหรับบรรณาธิการกรุณาอ่าน more information เพิ่มเติม
เหตุการณ์เหนือธรรมชาติ