เว็บไซต์เกี่ยวข้องกับศิลปะหรือขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานศิลปะโดยมนุษย์ ศิลปะเป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ สุนทรียภาพ หรือการสร้างอารมณ์ต่างๆ งานศิลปะ จะรวมถึงชิ้นงานหลายชนิดโดยผู้สร้างตั้งใจสร้างชิ้นงานเพื่อสื่อสาร สื่ออารมณ์ หรือใช้สัญลักษณ์เพื่อให้ผู้ชมชิ้นงานตีความ ศิลปะแบ่งออกเป็น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม และคีตกรรม
หมวดศิลปะมีไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านศิลปะ สำหรับธุรกิจศิลปะ กรุณาส่งไปที่หมวดธุรกิจ
World/Thai/ศิลปะ/การถ่ายภาพ: * สำหรับเว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การถ่ายภาพเทคนิคและบริการ
หมวดหมู่นี้สำหรับเว็บที่เข้าข่ายตามข้างล่างนี้เท่านั้น - สำหรับเว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การถ่ายภาพเทคนิค หากเว็บที่จะส่งมาเป็นเว็บเกี่ยวกับรับถ่ายรูปต่างๆ เช่นถ่ายรูปรับปริญญา แต่งงาน เป็นต้น หรือ เว็บสตูดิโอ้ กรุณาส่งเว็บมาที่ World/Thai/ธุรกิจ/
ข้อมูลเพลง นักร้อง เนื้อเพลง - เวบซื้อขายของให้ไปที่หมวดหมู่ ซื้อขาย
ทัศน์ศิลป์ หรือ Visual Arts หมายความว่า รับรู้ศิลปะ ด้วยการมอง อย่างมีจิตนาการ
คำเตือน : ถ้า เว็บไซต์ของคุณ คือ ธุรกิจ การบริการ สินค้า ซื้อขาย กรุณาไปที่ หมวดหมู่ ธุรกิจ หรือ ซื้อของ
ทัศนศิลป์ : คือ ทัศนา ความงามทางศิลปะ ที่รับรู้ด้วยการมองเห็น เป็น ทุกๆสรรพสิ่ง ที่อยู่รอบตัวเรา
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องบันเทิง เช่น เพลง ภาพยนตร์ แบบสอบถาม กิจกรรมต่างๆ
สำคัญมาก - ใส่ชื่อเว็บและ คำอธิบายเป็นภาษาไทย ถ้าไม่ใส่มาเป็นภาษาไทย เว็บของคุณอาจจะไม่ได้รับการเพิ่ม
การแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึกและเรื่องราวต่างๆ ประกอบด้วยดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงประเภทต่างๆ
อนิเมชั่น หรือ Animation หมายความว่า ภาพเคลื่อนไหว ในภาษาญี่ปุ่น เรียกว่า Anime (อนิเมะ)
คำเตือน : ถ้า เว็บไซต์ของคุณ คือ ธุรกิจ การบริการ สินค้า ซื้อขาย กรุณาไปที่ หมวดหมู่ ธุรกิจ หรือ ซื้อของ

อนิเมชั่น : คือ ภาพเคลื่อนไหว ที่สร้างขึ้นเป็นเรื่องราว โดยไม่มีมนุษย์ หรือ สิ่งมีชีวิตจริงๆ เข้าร่วมแสดง
  • ภาพยนตร์ อนิเมชั่น
  • มัลติมีเดีย ภาพเคลื่อนไหว
  • การ์ตูน ภาพเคลื่อนไหว
  • อนิเมะ การ์ตูนญี่ปุ่น