เว็บไซต์เกี่ยวกับการปรับปรุงบ้าน การตกแต่งบ้าน การปรับเปลี่ยนบ้าน หรือสิ่งที่ทำได้ด้วยตนเอง เช่น ซ่อมบ้าน การวางแผนภาษี ข้อมูลผู้บริโภค การจัดสวน การอาศัยในอพาร์ทเมนท์ ครอบครัว การเลี้ยงดูเด็ก สูตรทำอาหาร และสถานที่สำหรับเด็กเล่น
เว็บไซต์ที่มีสูตรอาหารและการทำอาหาร
ให้ข้อมูลสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค
สำหรับเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับอาคารชุด (คอนโดมีเนียม) และห้องชุดที่พักอาศัย (อพาร์ตเมนท์) รวมทั้งแฟลต,คอร์ท และแมนชัน