หมวดสัตว์เลี้ยงมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่อยู่กับเราเหมือนสหาย ส่วนแรกของหมวดสัตว์เลี้ยงประกอบด้วยหมวดที่เจาะจงตามสายพันธุ์ รายชื่อในแต่ละหมวดสายพันธุ์คือไซต์เกี่ยวข้อมูลสายพันธุ์ ชมรม กระดานสนทนา หน้าทั่วไป และหน้าส่วนตัว ส่วนที่สองของหมวดสัตว์เลี้ยงประกอบด้วยหมวดที่อธิบายความสัมพันธ์ที่สัตว์เลี้ยงมีต่อเรา เว็บไซต์ในส่วนนี้ไม่เจาะจงสายพันธุ์และมักจากเกี่ยวมากกว่าหนึ่งสายพันธุ์ ส่วนที่สามของหมวดสัตว์เลี้ยงมีไว้สำหรับชมรมและกระดานสนทนาที่พูดคุยเรื่องราวของสัตว์เลี้ยง
หมวดนี้สำหรับไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกระต่าย
พื้นที่ในส่วนนี้เป็นพื้นที่สำหรับไซต์ที่เกี่ยวกับนกที่เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในประเทศ ซึ่งในตัวไซต์เป็นภาษาไทยเท่านั้น

หากเป็นไซต์เกี่ยวกับนกในป่าสามารถลงได้ที่
นันทนาการ/กิจกรรมกลางแจ้ง

ส่วนไซต์เกี่ยวกับนกบกสามารถลงได้ที่
วิทยาศาสตร์/เกษตรกรรม

ส่วนไซต์เกี่ยวกับนกน้ำสามารถลงได้ที่
บ้าน
ไซต์ที่ให้ข้อมูลการเลี้ยงปลา
ไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขและการเป็นเจ้าของสุนัข
ไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแมว