สำหรับที่พักอาศัยชั่วคราวในแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น เช่น โรงแรม, guest house, รีสอร์ท, lodge สำหรับที่อยู่อาศัยโปรดส่งไปที่หมวดหมู่ World/Thai/บ้าน
สำหรับที่พักอาศัยชั่วคราวในแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น เช่น โรงแรม, guest house, รีสอร์ท, lodge สำหรับที่อยู่อาศัยโปรดส่งไปที่หมวดหมู่ World/Thai/บ้าน