หมวดหมู่นี้เกี่ยวกับ การสะสม สิ่งของ โดยสิ่งของนั้นจะเป็น สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อย่างเช่น เหรียญกษาปณ์ หรือดวงตราไปรษณียากร หรือจะเป็นสิ่งของที่พบตามธรรมชาติเช่น เปลือกหอย หรือทราย ก็ได้ หมวดหมู่นี้จะครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวข้องกับ การถือครองสิทธิ์, การจัดแสดง, การชี้เฉพาะ และวิธีการเก็บรักษา สิ่งของสะสมนั้นๆ
เว็บไซต์ที่จะได้รับการพิจารณาในหมวดหมู่นี้ ต้องเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ การถือครองสิทธิ์, การจัดแสดง, การชี้เฉพาะ และวิธีการเก็บรักษา สิ่งของ อันเป็นประโยชน์ หรือสิ่งของนั้นเป็นที่น่าสนใจในแง่การสะสม. สำหรับเว็บไซต์ที่เสนอขายเกี่ยวกับ สินค้าและของสะสม ต้องส่งไปที่หมวดหมู่ World/Thai/ซื้อของ/ของเก่าและของสะสม/ เว็บไซต์ที่ทำการค้าจะ ไม่ได้รับการยอมรับเข้าหมวดหมู่นี้ ส่วนเว็บไซต์เกี่ยวกับ การสะสมสิ่งทางที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่นเครื่องราง พระเครื่อง ต้องส่งไปที่หมวดหมู่ World/Thai/สังคม/ศาสนา/พุทธ/เครื่องรางและของขลัง