In Partnership with AOL Search
 
เว็บไซต์ที่จะได้รับการพิจารณาในหมวดหมู่นี้ ต้องเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ การถือครองสิทธิ์, การจัดแสดง, การชี้เฉพาะ และวิธีการเก็บรักษา สิ่งของ อันเป็นประโยชน์ หรือสิ่งของนั้นเป็นที่น่าสนใจในแง่การสะสม. สำหรับเว็บไซต์ที่เสนอขายเกี่ยวกับ สินค้าและของสะสม ต้องส่งไปที่หมวดหมู่ World/Thai/ซื้อของ/ของเก่าและของสะสม/ เว็บไซต์ที่ทำการค้าจะ ไม่ได้รับการยอมรับเข้าหมวดหมู่นี้ ส่วนเว็บไซต์เกี่ยวกับ การสะสมสิ่งทางที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่นเครื่องราง พระเครื่อง ต้องส่งไปที่หมวดหมู่ World/Thai/สังคม/ศาสนา/พุทธ/เครื่องรางและของขลัง
หมวดหมู่นี้เกี่ยวกับ การสะสม สิ่งของ โดยสิ่งของนั้นจะเป็น สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อย่างเช่น เหรียญกษาปณ์ หรือดวงตราไปรษณียากร หรือจะเป็นสิ่งของที่พบตามธรรมชาติเช่น เปลือกหอย หรือทราย ก็ได้ หมวดหมู่นี้จะครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวข้องกับ การถือครองสิทธิ์, การจัดแสดง, การชี้เฉพาะ และวิธีการเก็บรักษา สิ่งของสะสมนั้นๆ
สำหรับที่พักอาศัยชั่วคราวในแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น เช่น โรงแรม, guest house, รีสอร์ท, lodge สำหรับที่อยู่อาศัยโปรดส่งไปที่หมวดหมู่ World/Thai/บ้าน
ปัจจุบัน ยัง ไม่มี คำ อธิบาย ที่ สร้าง ขึ้น สำหรับ หมวด หมู่ นี้ no.
เวบไซต์ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รถ
หมวดสัตว์เลี้ยงมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่อยู่กับเราเหมือนสหาย ส่วนแรกของหมวดสัตว์เลี้ยงประกอบด้วยหมวดที่เจาะจงตามสายพันธุ์ รายชื่อในแต่ละหมวดสายพันธุ์คือไซต์เกี่ยวข้อมูลสายพันธุ์ ชมรม กระดานสนทนา หน้าทั่วไป และหน้าส่วนตัว ส่วนที่สองของหมวดสัตว์เลี้ยงประกอบด้วยหมวดที่อธิบายความสัมพันธ์ที่สัตว์เลี้ยงมีต่อเรา เว็บไซต์ในส่วนนี้ไม่เจาะจงสายพันธุ์และมักจากเกี่ยวมากกว่าหนึ่งสายพันธุ์ ส่วนที่สามของหมวดสัตว์เลี้ยงมีไว้สำหรับชมรมและกระดานสนทนาที่พูดคุยเรื่องราวของสัตว์เลี้ยง
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. เงื่อนไขการใช้งาน
ปรับปรุงล่าสุด: วันอังคารที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 2014 13 นาฬิกา 13 นาที 42 วินาที - แก้ไข