นันทนาการคือกิจกรรมที่สมัครใจทำในยามว่าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน หมวดนันทนาการให้ข้อมูลกิจกรรมที่เป็นที่สนใจโดยบุคคลทั่วไป
หมวดหมู่นี้เกี่ยวกับ การสะสม สิ่งของ โดยสิ่งของนั้นจะเป็น สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อย่างเช่น เหรียญกษาปณ์ หรือดวงตราไปรษณียากร หรือจะเป็นสิ่งของที่พบตามธรรมชาติเช่น เปลือกหอย หรือทราย ก็ได้ หมวดหมู่นี้จะครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวข้องกับ การถือครองสิทธิ์, การจัดแสดง, การชี้เฉพาะ และวิธีการเก็บรักษา สิ่งของสะสมนั้นๆ
เว็บไซต์ที่จะได้รับการพิจารณาในหมวดหมู่นี้ ต้องเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ การถือครองสิทธิ์, การจัดแสดง, การชี้เฉพาะ และวิธีการเก็บรักษา สิ่งของ อันเป็นประโยชน์ หรือสิ่งของนั้นเป็นที่น่าสนใจในแง่การสะสม. สำหรับเว็บไซต์ที่เสนอขายเกี่ยวกับ สินค้าและของสะสม ต้องส่งไปที่หมวดหมู่ World/Thai/ซื้อของ/ของเก่าและของสะสม/ เว็บไซต์ที่ทำการค้าจะ ไม่ได้รับการยอมรับเข้าหมวดหมู่นี้ ส่วนเว็บไซต์เกี่ยวกับ การสะสมสิ่งทางที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่นเครื่องราง พระเครื่อง ต้องส่งไปที่หมวดหมู่ World/Thai/สังคม/ศาสนา/พุทธ/เครื่องรางและของขลัง
สำหรับที่พักอาศัยชั่วคราวในแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น เช่น โรงแรม, guest house, รีสอร์ท, lodge สำหรับที่อยู่อาศัยโปรดส่งไปที่หมวดหมู่ World/Thai/บ้าน
เวบไซต์ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รถ
หมวดสัตว์เลี้ยงมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่อยู่กับเราเหมือนสหาย ส่วนแรกของหมวดสัตว์เลี้ยงประกอบด้วยหมวดที่เจาะจงตามสายพันธุ์ รายชื่อในแต่ละหมวดสายพันธุ์คือไซต์เกี่ยวข้อมูลสายพันธุ์ ชมรม กระดานสนทนา หน้าทั่วไป และหน้าส่วนตัว ส่วนที่สองของหมวดสัตว์เลี้ยงประกอบด้วยหมวดที่อธิบายความสัมพันธ์ที่สัตว์เลี้ยงมีต่อเรา เว็บไซต์ในส่วนนี้ไม่เจาะจงสายพันธุ์และมักจากเกี่ยวมากกว่าหนึ่งสายพันธุ์ ส่วนที่สามของหมวดสัตว์เลี้ยงมีไว้สำหรับชมรมและกระดานสนทนาที่พูดคุยเรื่องราวของสัตว์เลี้ยง