บริษัทผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก บริษัทผลิตอะไหล่ ตัวแทนจำหน่าย อู่ซ่อม และธุรกิจที่เกี่ยวกับยานยนต์
ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์และรถจักรยานไฟฟ้า บริษัทผลิตอะไหล่ และอู่ซ่อม
บริษัทที่ให้บริการรถเช่า
สมาคมที่เกี่ยวกับรถยนต์
บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถยนต์
ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์
โรงเรียนที่อบรมการขับขี่ตามกฎจราจร