ร้านค้าที่จำหน่ายสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ ปฏิทิน แค็ตตาล็อก การ์ตูน นิตยสาร แผนที่ ฯลฯ