ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าเพื่อใช้ในบ้านและสวน
ไซต์ที่ขายชุดฉุกเฉิน อุปกรณ์ดับเพลิง ชุดปฐมพยาบาล เครื่องมือเตรียมอาหารในยามฉุกเฉิน หน้ากากแก๊ส เครื่องมือส่องสว่าง อุปกรณ์สำหรับภัยธรรมชาติ อุปกรณ์ป้องกันตัว สุขอนามัย ความปลอดภัย ที่กำบัง อุปกรณ์ดำรงชีวิต