หมวดหมู่ย่อย โอเพนซอร์ส: องค์กร องค์กรที่เกี่ยวข้องกับโอเพนซอร์สในประเทศไทย
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทำการส่งเว็บไซท์เข้าพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อแนะนำ ในการส่งเว็บไซท์ และเนื้อหาของเว็บนั้นตรงกับหมวดหมู่ World: Thai: คอมพิวเตอร์: โอเพนซอร์ส: ผู้จัดจำหน่าย