หมวดหมู่สำหรับ โอเพนซอร์ส โอเพนซอร์ส หมายถึง ซอฟต์แวร์ ที่สามารถนำไป ใช้งาน ศึกษา แก้ไข และ เผยแพร่ (ไม่ว่าจะแก้ไขหรือไม่ ไม่ว่าจะคิดราคาหรือไม่) ได้อย่างเสรี ปราศจากเงื่อนไขเพิ่มเติม (เช่นคิดค่า license หรือต้องเซ็นสัญญาพิเศษ) การพัฒนา ที่เปิดเผยซอร์สโค้ด (รหัสต้นฉบับ) ให้สาธารณะนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ทำให้เกิดการร่วมมือกันทำงานอย่างไร้พรมแดนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ที่มา : http://opensource.thai.net/) ในหมวดหมู่นี้ได้รวบรวมเว็บไซท์ที่เป็น บทความ ข้อมูล ความรู้ และคู่มือการใช้งาน ที่เกี่ยวข้องกับ Open Source ในประเทศไทยไว้ หากท่านไม่พบเว็บไซท์ที่ท่านต้องการในหน้าหลัก ท่านสามารถค้นหาหรือเพิ่มเว็บไซท์ที่เกี่ยวข้องกับ Open Source ได้จากหมวดหมู่ย่อยที่ปรากฏ
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทำการส่งเว็บไซท์เข้าพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อแนะนำในการส่งเว็บไซท์ และเนื้อหาของเว็บนั้นตรงกับหมวดหมู่ World: Thai: คอมพิวเตอร์: โอเพนซอร์ส
หมวดหมู่ย่อย โอเพนซอร์ส: ซอฟต์แวร์ โปรแกรม และระบบปฏิบัติการ OpenSource ในประเทศไทย
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทำการส่งเว็บไซท์เข้าพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อแนะนำในการส่งเว็บไซท์ และเนื้อหาของเว็บนั้นตรงกับหมวดหมู่ World: Thai: คอมพิวเตอร์: โอเพนซอร์ส: ซอฟต์แวร์
หมวดหมู่ย่อย บทความ หมวดหมู่ย่อย สำหรับบทความที่เกี่ยวข้องกับโอเพนซอร์ส
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทำการส่งเว็บไซท์เข้าพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อแนะนำในการส่งเว็บไซท์ และเนื้อหาของเว็บนั้นตรงกับหมวดหมู่ World: Thai: คอมพิวเตอร์: โอเพนซอร์ส: บทความ
หมวดหมู่ย่อย โอเพนซอร์ส: ผู้จัดจำหน่าย ลิสต์รายชื่อผู้จัดจำหน่ายซอฟแวร์ และการอบรมทางด้านโอเพนซอร์สในประเทศไทย
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทำการส่งเว็บไซท์เข้าพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อแนะนำในการส่งเว็บไซท์ และเนื้อหาของเว็บนั้นตรงกับหมวดหมู่ World: Thai: คอมพิวเตอร์: โอเพนซอร์ส: ผู้จัดจำหน่าย
สัญญาอนุญาตโอเพนซอร์สแบบต่างๆในภาษาไทย
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทำการส่งเว็บไซท์เข้าพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อแนะนำ ในการส่งเว็บไซท์ และเนื้อหาของเว็บนั้นตรงกับหมวดหมู่ World: Thai: คอมพิวเตอร์: โอเพนซอร์ส : สัญญาอนุญาต
หมวดหมู่ย่อย โอเพนซอร์ส: ห้องสนทนาและเว็บบอร์ด กระดานสนทนา และชุมชนที่เกี่ยวกับ Open Source ในประเทศไทย
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทำการส่งเว็บไซท์เข้าพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อแนะนำในการส่งเว็บไซท์ และเนื้อหาของเว็บนั้นตรงกับหมวดหมู่ World: Thai: คอมพิวเตอร์: โอเพนซอร์ส: ซอฟต์แวร์: ห้องสนทนาและเว็บบอร์ด
หมวดหมู่ย่อย โอเพนซอร์ส: องค์กร องค์กรที่เกี่ยวข้องกับโอเพนซอร์สในประเทศไทย
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทำการส่งเว็บไซท์เข้าพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อแนะนำ ในการส่งเว็บไซท์ และเนื้อหาของเว็บนั้นตรงกับหมวดหมู่ World: Thai: คอมพิวเตอร์: โอเพนซอร์ส: ผู้จัดจำหน่าย