In Partnership with AOL Search
 
สำหรับผู้ที่ทำระบบห้องสนทนาและเว็บบอร์ด (Chat and Forum)
สำหรับผู้ที่ทำระบบห้องสนทนาและเว็บบอร์ด (Chat and Forum)
สำหรับรวมเว็บองค์กร ชมรม หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ไอที และเทคโนโลยีเท่านั้น
สำหรับรวมเว็บองค์กร ชมรม หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ไอที และเทคโนโลยีเท่านั้น
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทำการส่งเว็บไซท์เข้าพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อแนะนำในการส่งเว็บไซท์ และเนื้อหาของเว็บนั้นตรงกับหมวดหมู่ World: Thai: คอมพิวเตอร์: โอเพนซอร์ส
หมวดหมู่สำหรับ โอเพนซอร์ส โอเพนซอร์ส หมายถึง ซอฟต์แวร์ ที่สามารถนำไป ใช้งาน ศึกษา แก้ไข และ เผยแพร่ (ไม่ว่าจะแก้ไขหรือไม่ ไม่ว่าจะคิดราคาหรือไม่) ได้อย่างเสรี ปราศจากเงื่อนไขเพิ่มเติม (เช่นคิดค่า license หรือต้องเซ็นสัญญาพิเศษ) การพัฒนา ที่เปิดเผยซอร์สโค้ด (รหัสต้นฉบับ) ให้สาธารณะนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ทำให้เกิดการร่วมมือกันทำงานอย่างไร้พรมแดนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ที่มา : http://opensource.thai.net/) ในหมวดหมู่นี้ได้รวบรวมเว็บไซท์ที่เป็น บทความ ข้อมูล ความรู้ และคู่มือการใช้งาน ที่เกี่ยวข้องกับ Open Source ในประเทศไทยไว้ หากท่านไม่พบเว็บไซท์ที่ท่านต้องการในหน้าหลัก ท่านสามารถค้นหาหรือเพิ่มเว็บไซท์ที่เกี่ยวข้องกับ Open Source ได้จากหมวดหมู่ย่อยที่ปรากฏ
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. เงื่อนไขการใช้งาน
ปรับปรุงล่าสุด: วันพุธที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2016 8 นาฬิกา 24 นาที 07 วินาที - แก้ไข