Itong kategorya ay para lamang sa mga sulat sa wikang Tagalog. Kung ang inyong website ay sulat sa Ingles, kahit ukol sa Pilipinas, dapat ipadala sa Regional/Asia/Philippines, ang tamang kategorya. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Mga Patnugot ng pambansang wika / Tagalog.
Ang mga nakatalang Kategorya ay may kani-kaniyang paksa. Maari lamang na hanapin ang pinakamalapit na kategorya at doon ilakip o ipadala ang inyong website. Ito ay sa dahilan ng pagpapabilis ng proseso at hindi maantala ang anumang aktibidad.

Alituntunin:
* Ilagay ang tamang Titulo.
* Ang nilalahad ng inyong website sa dalawang (2) pangungusap at maari lamang na walang anumang klase ng promosyon katulad ng pinaka-mura, pinaka-maganda o relatibo sa promosyon.
* Iwasan ang masyadong Kapitalisasyon.
* Ito ay para lamang sa website na ang isinasaad ay nasa wikang Tagalog. Kung ang inyong website ay nasa wikang Ingles ipadala sa nararapat na kategorya na matatagpuan sa
Regional: Asia: Philippines

Ang paksang Agham ay kategorya na may kinalaman sa ibat-ibang uri ng siyensya at ang mga sanga ng kategorya na nagpapatungkol sa kapaligiran, pag-tuklas, pag-aaral at pag-unlad.
Kung ang inyong website ay walang kinalaman sa paksang Agham, maaring hanapin lamang ang pinakamalapit na kategorya at doon ilakip o ipadala.
Ang parteng ito ng ODP ay para lamang sa mga sitio, sa wikang Tagalog, na tungkol sa Balita. Kung ang inyong sitio ay gawa sa wikang Ingles maaring ipadala na lang ninyo ito sa sumusunod na kategoriya: Regional: Asia: Philippines: News and Media
Ang parteng ito ng ODP ay para lamang sa mga pahina sa wikang Tagalog. Kung sakali na ang inyong pahina ay tungkol sa lipunan ngunit sa wikang ingles, mayroong ho na lugar para dito: Regional: Asia: Philippines: Society
Ang parteng ito ng ODP ay para lamang sa mga pahina tungkol sa Sining ngunit sa wikang Tagalog, kung sakali na and webpage ninyo ay sa ingles mayroong ho na lugar para dito: Regional: Asia: Philippines: Literature