Yolsuzluk ellerinde kamusal güç bulunduran şahısların özel çıkar ve statü kazanabilmek amacıyla yetkilerini toplumdaki örf, adet, gelenek, görenek ve hukuk kurallarına aykırılık gösterecek şekilde belirli kişi ya da gruplar lehine kullanmaları eylemidir.
Bu kategoride yolsuzluk, rüşvet, rant, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık, sahtekarlık, kaçakçılık, zimmet, ihaleye fesat karıştırma, patronaj, Oy değişimi, akraba ve eş-dost kayırmacılığı konularındaki adresler listelenir.