Bu kategori eğitimle ilgili olarak kurulmuş dernekler ve sivil toplum örgütleri içindir.