Çevresel etkiye yönelik mücadele gösteren geridönüşüm tesisler, danışmanlık firmaları ve ilgili bakanlıklar.
http://dmoz.org/Business/Energy_and_Environment/Waste_Management/
Bu kategoride enerji üreten ticari kuruluşlar ve enerji alanında inşaa işleri yapan firmanlar listelenmektedir.
Bu kategoride katı yakıtların (ağaç, kömür vb.) üretimi, dağıtımı ve satışını yapan firmalar listelenir.
http://dmoz.org/Business/Energy_and_Environment/Solid_Fuel/ orjinal ingilizce kategoriye buradan ulaşabilirsiniz.
Bu kategoride rüzgar, güneş, jeotermal, nehir ve biyo enerji gibi yenilenebilir kaynaklardan enerji üretim işleri ile uğraşan ticari kuruluşlar listelenir. Bu kategoride üreticileri, tedarikçileri, distiribütörler ve tamir-bakım işleri ile uğraşan firmalar listelenir. Kategori ilgili alt ihtisas dallarına göre alt kategorilere bölünmüştür. Sitenizi eklerken lütfen firmanızın işi ile ilgili en uygun kategoriyi seçtikten sonra kayıt yapınız.
Açıklama ve ingilizce dizindeki orjinal haline aşağıdaki linkten ulabilirsiniz. http://dmoz.org/Business/Energy_and_Environment/Renewable