Birimler arasında veri aktarımına veri iletişimi denir.
Açık dizinin bu bölümünde Bant Genişiliği Testleri ile ilgili Türkçe siteler listelenmektedir.