Bu kategoride konuşma işleme, tanıma ve ses kontrolü konularında çalışma yapan yazılımlar, donanımlar ve şirketler listelenir.