A peripheral is any computer device that is not part of the essential computer (the processor, memory, and data paths) but is situated relatively close by. A near synonym is input/output (I/O) device. Yanbirim, bilgisayarın çalışması için gerekli olan parçalardan (işlemci, bellek ve veriyolları) biri olmamasına rağmen bilgisayarla yakın ilişkili tüm aygıtlardır. Bunlara girdi/çıktı (I/O) aygıtları da denir. Sabit disk, optik sürücü ve ağ arabirimi kartları gibi bazı yanbirimler bilgisayarın ana parçalarıyla birlikte aynı kasaya monte edilirler. Yazıcı ve tarayıcı gibi diğer yanbirimler ise kasanın dışında bulunur ve ve kabloyla veya kablosuz olarak bilgisayara bağlanırlar.

Birçok nokta ile bunlar arasındaki bağlantılarla gösterilebilen bir dizgeye ilişkin yapı.
Lütfen bu kategoriye ağ ve ağ teknolojileri ile alakalı siteleri ekleyiniz.
Birbirine paralel çizilmiş inceli kalınlı çizgilerden ve bu çizgilerin arasındaki boşluklardan meydana gelen , siyah çubukların oluşturduğu belirli sembole barkod diyoruz. Barkodlar sayesinde bilgisayara veri girişi otomatik ve hızlı bir şekilde sağlanmaktadır.
Lütfen bu kategoriye barkod ve barkod teknolojileri ile alakalı siteleri öneriniz.
Görüntüyü kaydeden cihazlara kamera denilmektedir.
Lütfen bu kategoriye kameralar ile alakalı siteleri öneriniz.
Modem, bilgisayarların internete veya başka bir bilgisayar sistemine bağlantısını sağlayan ve bir bilgisayarı diğer bir bilgisayara yerel ağ ile bağlayan aygıtlardır.
Lütfen bu kategoriye modem ve modem teknolojileri ile alakalı siteleri ekleyiniz.

Ses

Ses aygıtları, bilgisayarda analog ve dijital ses işlevlerini yerine getiren elektronik ürünlerdir.
Lütfen bu kategoriye sadece ses aygıtlarını ekleyiniz.
Yazıcılar bilgisayardaki verileri kağıt yada bez gibi ürünlere çıktı alan bilgisayar yanbirimleridir. Tonerli, mürekkep püskürtmeli ve nokta vuruşlu gibi çeşitleri mevcuttur. Tarayıcılar kağıt üzerindeki şekil, metin veya çizimleri bilgisayar ortamına veri olarak aktaran ürünlerdir.
Lütfen bu kategoriye yazıcı ve tarayıcı ürünleri ile alakalı siteleri öneriniz.