För webbplatser som säljer tobak, snus och närliggande utrustning som pipor, rullpapper etc.
Webbplatsen måste ha webb-/postorderförsäljning för att kvalificera till den här kategorin.
Här listas svenskspråkiga webbutiker som enbart eller främst är inriktade på försäljning av snus.
Om webbplatsen är på engelska ska den skickas till kategorin Shopping/Tobacco, under förutsättning att beställning kan ske från utlandet. Om det finns versioner på både svenska och engelska kan webbplatsen föreslås både till denna kategori och Shopping/Tobacco.