Den här kategorin är inte avsedd för företagspresenter eller gratis marknadsföringsmaterial. De ska skickas till World/Svenska/Näringsliv/Marknadsföring/Profileringsmaterial.

Observera även att webbplatser som inte själva säljer varor utan enbart länkar till andra webbplatsers varor i allmänhet inte kommer att listas.