Företag som är återförsäljare till kund av andras produkter. Både butiker och via postorder.