Forskning i psykologi kan handla om allt från hur olika signalsubstanser verkar i hjärnan till hur effektiv psykoterapi är sett utifrån en rad olika perspektiv. Det som binder samman psykologisk forskning är användningen av korrekt metodik och att man tillämpar riktlinjer fastställda av bland andra American Psychology Association. Studier av individer och grupper/organisationer sker med krav på vetenskaplighet både avseende hur data samlas in, bearbetas, analyseras, tolkas och rapporteras. Exempel på vetenskapliga metoder är observationsmetoder, intervjuer, frågeformulär, test, experiment.
Sajten ska vara på svenska. Projekt som bedrivs av svenskar men som har en webbplats på engelska ska anmäla sajten till den engelska delen av Dmoz, för att därifårn välja "Psychology" och vidare i den hierarkin som är mycket mer detaljerad när det kommer till perspektiv och inriktningar.

Forskning som kan anses oetisk eller bryta mot gällande lagstiftning, riskerar att inte listas om forskningen inte stöds av representativa instutitioner eller myndigheter.

Forskningsprojekt inom parapsykologin, eller med den som huvudtema.
Anmäl endast sidor som på Svenska beskriver ett forskningsprojekt om parapsykologi. Information- och upplysningssidor om parapsykologi anmäls till: http://www.dmoz.org/World/Svenska/Samh%e4lle/Paranormalt/
Forskningsprojekt inom Socialpsykologi som beskrivs på Svenska.
Anmäl endast hemsidor som på Svenska beskriver ett forskningsprojekt eller en forskningsgrupp inom Socialpsykologi.
Innehåller sajter som på Svenska beskriver forskningsprojekt inom trafikpsykologi.
Anmäl endast sajter som på Svenska beskriver forskningsprojekt inom trafikpsykologi. All annan psykologisk forskning ska anmälas till respektive kategori eller Psykologi som huvudkategori om du är osäker på vilket som är rätt.
Hemsidor som på Svenska beskriver forskningsprojekt inom Utvecklingspsykologi.
Anmäl endast hemsidor som på Svenska beskriver forskningsprojekt inom Utvecklingspsykologi.