In Partnership with AOL Search
 
Sajten ska vara på svenska. Projekt som bedrivs av svenskar men som har en webbplats på engelska ska anmäla sajten till den engelska delen av Dmoz, för att därifårn välja "Psychology" och vidare i den hierarkin som är mycket mer detaljerad när det kommer till perspektiv och inriktningar.

Forskning som kan anses oetisk eller bryta mot gällande lagstiftning, riskerar att inte listas om forskningen inte stöds av representativa instutitioner eller myndigheter.

Forskning i psykologi kan handla om allt från hur olika signalsubstanser verkar i hjärnan till hur effektiv psykoterapi är sett utifrån en rad olika perspektiv. Det som binder samman psykologisk forskning är användningen av korrekt metodik och att man tillämpar riktlinjer fastställda av bland andra American Psychology Association. Studier av individer och grupper/organisationer sker med krav på vetenskaplighet både avseende hur data samlas in, bearbetas, analyseras, tolkas och rapporteras. Exempel på vetenskapliga metoder är observationsmetoder, intervjuer, frågeformulär, test, experiment.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Senast uppdaterad: den 1 oktober 2015 kl 10:54 EDT - redigera