Här finns: 1) Professionella resurser för bibliotekarier och informationsvetare, d.v.s. resurser som hjälper bibliotekarier och andra informationsvetare i deras arbete. 2) Resurser för biblioteks- och informationsvetares personliga professionella utveckling. 3) Resurser relaterade till akademiska utbildningar inom Biblioteks- och informationsvetenskap.
Webbplatser uteslutande inriktade på att ge stöd åt biblioteks- och informationssökning på nätet eller på bibliotek.
Webbplatser för professionella skolor och institutioner i ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap, eller resurser somr relaterar till dessa skolor.
För webbplatser som är relaterade till tekniska tjänster och tekniskt stöd på eller till bibliotek och biblioteksliknande institutioner.