Samhällsvetenskap är olika delar av mänskligt vetande inom studier av människor och mänskliga samhällen. Detta inkluderar ekonomi, psykologi, antropologi och flera besläktade områden.
Skicka endast in länkar som du anser passa in i beskrivningen av psykologi. För att snabba på din anmälan, lägg ner tid på att surfa runt på Dmoz och bilda dig en uppfattning om var din sajt hör hemma.

En sajt som övergripande handlar om psykologi passar in här, men en sajt som presenterar ett forskningsprojekt ska anmälas under http://dmoz.org/World/Svenska/Vetenskap/Samh%c3%a4llsvetenskap/Psykologi/Forskning/

Tänk på att skicka in en egen beskrivning som liknar sådana för redan listade sajter. Det underlättar för redaktören och kan bidra till att din sajt listas snabbare än om beskrivningen anses vara bristfällig.

Här finns: 1) Professionella resurser för bibliotekarier och informationsvetare, d.v.s. resurser som hjälper bibliotekarier och andra informationsvetare i deras arbete. 2) Resurser för biblioteks- och informationsvetares personliga professionella utveckling. 3) Resurser relaterade till akademiska utbildningar inom Biblioteks- och informationsvetenskap.
Kulturgeografi handlar om människorna på jorden, om hur deras liv och verksamhet, deras hälsa och välstånd påverkas av avstånd till naturresurser, andra verksamheter och andra människor.
Psykologi (från grekiskans psych: själ, liv och logia: lära, vetenskap) har givits olika definitioner under olika perioder, som t.ex. "läran om själslivet" eller "läran om beteendet". Psykologin har sina rötter i medicinens och filosofins världar under mitten av 1800-talet. Psykologi består av många underområden som belyser olika aspekter av människans mentala funktioner och hur dessa funktioner utvecklas t.ex. perceptionspsykologi, kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, neuropsykologi. Eftersom människan är både en biologisk och social varelse har psykologin som universitetsämne anknytningar till många andra vetenskapliga discipliner, från filosofi till genetik.
Skicka endast in länkar som du anser passa in i beskrivningen av psykologi. För att snabba på din anmälan, lägg ner tid på att surfa runt på Dmoz och bilda dig en uppfattning om var din sajt hör hemma.

En sajt som övergripande handlar om psykologi passar in här, men en sajt som presenterar ett forskningsprojekt ska anmälas under http://dmoz.org/World/Svenska/Vetenskap/Samh%c3%a4llsvetenskap/Psykologi/Forskning/

Tänk på att skicka in en egen beskrivning som liknar sådana för redan listade sajter. Det underlättar för redaktören och kan bidra till att din sajt listas snabbare än om beskrivningen anses vara bristfällig.