Kategori för länkar till webbplatser om djur.
Den här kategorin innehåller länkar till webbplatser om nyttohusdjur och vilda djur. Webbplatser om sällskapsdjur ska skickas till respektive underkategori under World/Svenska/Nöjen_och_fritid/Husdjur.
Djurgrupper som ingår i klassen däggjur, Mammalia.
referenser: http://www.itis.usda.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=179913