Agronomi, eller jordbruksvetenskap, är vetenskapen och tekniken för att odla eller föda upp växter och djur till människoföda, fibrer och byggmaterial. Inbegriper även skogsbruk.