Estoniakatastrofen kostade många människor livet. Stödgrupper och myndigheter har lagt upp hemsidor rörande de händelser som rådde då samt rörande resultatet av flera kommissioner och analysgrupper.
Webbplatser uteslutande om Titanic.