Arkeologi(grekiska): Fornkunskap, det vetenskapliga utforskandet av mänsklig historia med hjälp av bl.a. utgrävning. Arkeologin kan sägas vara en del av historieforskningen men med utgångspunkt i materiella lämningar.
Endast för webbplatser relaterade till arkeologi vid universitet och högskolor.
För webbplatser uteslutande om vissa tidsperioder. Observera att alla regionala länkar i första hand bör skickas till Historia/Regionalt med underkategorier.
Webbplatser om framstående språkforskare.