In Partnership with AOL Search
 
Endast för webbplatser relaterade till arkeologi vid universitet och högskolor.
Arkeologi(grekiska): Fornkunskap, det vetenskapliga utforskandet av mänsklig historia med hjälp av bl.a. utgrävning. Arkeologin kan sägas vara en del av historieforskningen men med utgångspunkt i materiella lämningar.
För webbplatser uteslutande om vissa tidsperioder. Observera att alla regionala länkar i första hand bör skickas till Historia/Regionalt med underkategorier.
Det finns för närvarande ingen beskrivning skapas för denna kategori.
Webbplatser om framstående språkforskare.
Det finns för närvarande ingen beskrivning skapas för denna kategori.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Senast uppdaterad: den 25 februari 2007 kl 7:30 EST - redigera