Förteckning över de team som har webbplatser. Hos dem finner du ofta bildgalleri, forum plus kontaktuppgifter.
Endast webbplatser med svenska skateboardteam godtages i denna kategori.