"Den mjuka tekniken"
Ju-jutsu är speciellt inriktad på modernt självförsvar.
Ju-jutsu är både humant och effektivt med dess enkla tekniker.
Som sport och tävling kan ju-jutsu utövas på mer avancerad nivå.
Ju-jutsu ingår som egen sektion i Svenska Budoförbundet.