"Den harmoniska kraftens väg"
I Aikido ställs teknik mot styrka, genom att kraften i ett angrepp leds åt sidan eller förbi - allt i full harmoni med naturens egna lagar.
Aikido kräver därför god följsamhet med träningspartnern.
Aikido visar också en "väg" mot större andlig mognad.
Aikido ingår som egen sektion i Svenska Budoförbundet.