Mångkamp är ett samlingsnamn för friidrottsgrenar som innehåller flera delgrenar, exempelvis femkamp, sjukamp och tiokamp.