När det gäller anmälningar av utländska friidrottsföreningars länkar hänvisar vi till den engelskspråkiga delen.

mer information (endast redaktörer)

Länkar till friidrottens distriktsförbund
Länkar till svenska friidrottsföreningar hemsidor.
När det gäller anmälningar av utländska friidrottsföreningars länkar hänvisar vi till den engelskspråkiga delen.
Mångkamp är ett samlingsnamn för friidrottsgrenar som innehåller flera delgrenar, exempelvis femkamp, sjukamp och tiokamp.