Rollspelare ser traditionellt sin hobby som något skilt ifrån "verkligheten" och utan samband med samhället i övrigt. Samspelet mellan rollspelshobbyn och samhället i övrigt är mer komplext än bara för eller emot. I många fall finns det skilda åsikter emellan rollspelarna själva. Denna kategori samlar resurser från alla sidor av ämnet och dessutom mediareferenser om rollspel.