Rollspel är spel där man ikläder sig en roll och spelar den i form av en interaktiv teater. De kan antingen vara bordsrollspel som man spelar sittande runt ett bord eller vara lajv (levande rollspel) där man anstränger sig för att se ut och röra sig som sin rollfigur.
Butiker som säljer rollspel ska listas i: http://dmoz.org/World/Svenska/Webbutiker/Leksaker_och_spel/Spel
Svenska föreningar med rollspelsverksamhet.
Danna kategori är till för alla sorters bordsrollspel, vars regler och dylikt sprids gratis av spelskaparna.
Roligheter med rollspelsanknytning.
Lajv, även kallat levande rollspel.
Det finns en hel drös av dessa sidor, och de bör inte stå tillsammans med de sidor som informerar om lajv, så inriktning är helt annorlunda.
Rollspelare ser traditionellt sin hobby som något skilt ifrån "verkligheten" och utan samband med samhället i övrigt. Samspelet mellan rollspelshobbyn och samhället i övrigt är mer komplext än bara för eller emot. I många fall finns det skilda åsikter emellan rollspelarna själva. Denna kategori samlar resurser från alla sidor av ämnet och dessutom mediareferenser om rollspel.
Denna kategori täcker rollspelande i specifika stilar, t.ex. fantasy eller science fiction.
Denna kategori är till för de olika rollspelssystem som finns, t ex Kult, Drakar och demoner m fl.
Rollspelstidningar, antingen elektroniska eller på papper.