Allmänna länkar för brädspelet schack.
Lägg alla schackrelaterade länkar här, utom de som har att göra med förbund eller klubbar. Dessa ska läggas i respektive underkategori.
Riks- och distriktsförbund.
Länkar till riks- och distriktsförbund.
Schackklubbar runt om i Sverige.
Länkar till schackklubbar runt om i Sverige.