Ett brädspel är ett spel som spelas med pjäser eller små markörer på en spelplan, en något så när flat yta, papper eller karta. Denna är vanligtvis av trä, papper eller kartong och som definierar spelarean. Spelet involverar vanligtvis pjäser som flyttas runt på ytan. För vissa brädspel, så består spelplanen av delar som sätts ihop, ibland på olika sätt vid start av spelet eller förändras under spelets gång. Denna generella beskrivning innebär att dessa spel kräver en spelyta, ofta ovanpå ett bord och vanligtvis inomhus. De tenderar att snarare vara intellektuellt utmanande spel än att kräva fysisk aktivitet eller smidighet.
Länkar med specifikt innehåll, vilket passar i underliggande kataloger ska läggas där. Här läggs bara länkar av mer allmän, ospecificerad karaktär.
Länkar som hör till brädspelet backgammon. I Sverige finns en gammal variant som heter bräde.
Spelutvecklare och utgivare av sällskapspel.
Länkar till spelutvecklare och utgivare av sällskapspel.

Go

Det japanska spelet go, vilket spelas på ett rutnär med stenar eller andra markörer. En färg för vardera av de två spelarna.
Lägg alla generella länkar om spelet go i den här katalogen, men lägg länkar till klubbar i underkategori.
Allmänna länkar för brädspelet schack.
Lägg alla schackrelaterade länkar här, utom de som har att göra med förbund eller klubbar. Dessa ska läggas i respektive underkategori.
Scrabble är det internationella namnet på det gamla Alfapet och det är också vad spelet i tävlingssammanhang heter i Sverige numera.
Alfapet/Scrabble relaterade länkar.
Shogi är den japanska varianten av schackspelet, som troligen började spelas på 700-talet. Den viktigaste skillnaden mellan schack och shogi är att i shogi slås inte pjäser ut, utan den som tar en pjäs för motståndaren får upp den på handen och kan sätta in den i spel på sin sida.
Brädspelsgrupper och konvent.
Länkar till brädspelsgrupper och konvent.