Försäljning av religiösa föremål o.dl.
Recensioner, bokhandlar o.dl. hör hemma i denna kategori.